Ännu ett värdelöst möte

posted in: Nyheter 0

Hur många gånger har du suttit på ett möte och tänkt “vad gör jag här”? Eller hur många gånger har du gått ifrån ett möte och frågar dig själv “vad kom vi egentligen fram till”?

Vi är många som spenderar en stor del av vår tid i möten. Ändå präglas många möten av oklara syften, otydlig rollfördelning och upplevs som ineffektiva. Det här trots att de flesta vet hur ett bra möte går till. Ett möte handlar endast om att två eller fler personer ska dela kunskap och idéer för att komma framåt på ett sätt som de inte hade gjort annars. Det handlar om att dela information, men endast om den informationen behöver föras dialog kring. Ett möte handlar helt enkelt om att få möjligheten att mötas. Men allt för ofta så stannar möten vid att vara enkelriktade informationskanaler eller vid att det endast är ett fåtal som gör sina röster hörda. Ofta är det en kultur inom organisationen som gör att mötena inte fungerar så bra som de skulle kunna. För att förändra en kultur krävs det ofta en utomståendes perspektiv. Därför erbjuder vi en utbildning i bättre möten som är öppen för alla i regi av ABF Stockholm. Utbildningen kommer att ske den 1 mars kl. 17.30 – 20.00 och kommer ta fasta på mötesmetoder för bättre möten. Bland annat kommer vi prata om metoder man kan använda för att alla ska komma till tals och delta i mötet. Vi kommer även beröra hur man igång en ny grupp och hur man kan planera sin verksamhet.

Läs mer och anmäl dig här.

 

/Josefine Qvarfordt
Konsult och utbildare på Styrelsepost.se

Mer om Josefine kan du läsa här.