Att leva som man lär

posted in: Nyheter 0

Många ideella organisationer ser just nu över hur de kan jobba för att bli bättre på sitt mångfaldsarbete. Att tillvarata kompetens är en knäckfråga inte bara för arbetsmarknaden utan även för alla ideella organisationer. För att få veta mer om hur kompetens bäst kan upptäckas och hur organisationer kan hitta rätt personer så fördomsfritt som möjligt gick jag på tidskriften Kurages morgonsamtal om kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering innebär att kompetens går som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Jag har använt mig av denna metod när jag har varit valberedare i Saco studentråd och vill verkligen slå ett slag för en kompetensbaserad valberedningsmetod! Det som är bra med kompetensbaserad rekrytering, förutom att det är en relativt fördomsfri metod, är att metoden i kombination med exempelvis arbetsprover har det högsta prediktionsvärdet på arbetsprestation. Det vill säga, efter en process med kompetensbaserad rekrytering så är man så säker som det går att vara på att den som söker jobbet verkligen kan det hen säger. Hela processen syftar till att testa personers förmåga i en så reell arbetssituation som möjligt. Tonvikten läggs vid tidigare beteenden då det visat sig förutsäga framtida beteenden bäst.

 

Det blev ett mycket givande samtal och vi fick bland annat ta del av hur Linn Ternefors, generalsekreterare på Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Johan Welander, författare till Idéburen chef och kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen, jobbar med metoden i sina organisationer.  Många av deltagarna på plats vittnade om att trots att de gärna vill arbeta kompetensbaserat så kan vara något som är svårt att verkligen efterleva i praktiken. Så då blir ju naturligtvis frågan, om det är svårt i tjänstemannaorganisationen så måste det ju vara ännu svårare för förtroendevalda som ofta lägger kvällar och helger utanför sin vanliga arbetstid till sitt engagemang. Mitt svar är; det är naturligtvis en utmaning men det går om man vill! För att skapa en organisation med mångfald och hålla alla trösklar för engagemang så låga som möjligt så är kompetensbaserad rekrytering i kombination med ett ordentligt uppsökningsarbete en nyckel till en inkluderande och framgångsrik organisation. Jag kan erbjuda utbildning i metoden för både valberedningar som har kommit en bit på vägen och för er som har tagit på er ett valberedningsuppdrag men inte alls vet vad det innebär. Min erfarenhet är att många valberedningar upplever att det är svårt att överhuvudtaget hitta intresserade vilket utbildningen tar fasta på. Genom att skaffa en strukturerad valberedningsmetod kommer man långt, det behöver inte vara perfekt första gången.

Jag tycker att det är dags att ideella organisationer lever upp till sina egna ideal och faktiskt börjar leva som de lär. Börja med er själva och se till att de som representerar organisationen verkligen speglar er mångfald

/Josefine Qvarfordt – ny konsult på Styrelsepost

 

 

Styrelsepost utvecklas och expanderar och Josefine blir ett stort tillskott till vårt arbete med att utveckla engagemang – i alla dess former. Josefine har en gedigen erfarenhet genom sitt engagemang som styrelseledamot och valberedare i student- och fackföreningsrörelsen.

Josefine kommer inom ramen för Styrelsepost erbjuda valberedningsutbildningar, styrelseutbildningar, utbildningar för bättre möten och mycket mer! Läs mer om Josefine här.

 

/Anna Bergkvist – konsult och VD