Digitalt årsmöte?

posted in: Nyheter 0

Funderar du på om ert årsmöte istället ska ske digitalt eller har ni redan enats om det?

Våra bästa tips:

Förberedelse är A och O. Börja med att lyssna på Tjarls avsnitt med Civilsamhällespodden om digitala årsmöten.

Välj era digitala verktyg baserat på vad ni vill uppnå. Om diskussionen är viktig se till att det finns möjlighet för det antingen i chatfunktion eller kommentarsfunktion inför eller under mötet eller live via video. Det finns mängder av digitala verktyg både för att ha video (Zoom, Skype), möjlighet att kommentera (Google docs, mötessystem som VoteIT) och rena årsmötessystem (VoteIT, Easymeet, Suffra med flera). Om diskussionen inte är viktig utan årsmötet mest är ett avstamp där ni ska “klubba igenom” formaliapunkter – gör det inte svårare än vad det är, ses för ett enkelt möte på Zoom och ta såmånga av punkterna ni kan med acklamation (kräver att ni förberett beslut på alla punkter).

Möteshandlingarna behöver se annorlunda ut. Ni kan behöva förbereda förslag även på punkter som normalt sett tas på mötet såsom justerare och val av valberedare om det är så att inte valberedningen bereder detta. Det är svårare att ha dialoger digitalt – ta höjd för det. Skriv också arbetsordningen för mötet så den passar för digitala möten (hör av er om ni behöver hjälp, vi har skrivit flera).

Mötesledningen måste ha förutsättningarna för att leda ett digitalt möte. Ordförande och sekreterare behövs som vanligt men lägg gärna också till rollen teknikansvarig så någon kan fokusera på de utmaningar som eventuellt uppstår tekniskt. Om ni saknar mötespresidium så kan ni givetvis kontakta oss!

Tänk på tillgängligheten. Om våra möten behöver teckentolkas i vanliga fall behöver de också göras det om de är digitala – försök hitta en lösning som passar alla era medlemmar. En teckentolk kan enkelt sändas i ett eget videomöte för de som behöver. Hitta tekniska ambassadörer lokalt som kan stötta upp om så behövs för de som har svårare att delta.

Vi kan hålla i ert möte och är vana vid flera olika digitala plattformar, videoverktyg och mötesverktyg:


Anna Bergkvist 


Josefine Qvarfordt

Tjarls Metzmaa

Vi är också flera som kan hjälpa till att sätta upp ert möte. Eftersom vi går för högtryck just nu så har vi också samarbetspartners som hjälper till att avlasta.

I vårt nätverk finns också:

Porträtt bild av Johan Groth
Johan Groth

Ställ din fråga till anna@styrelsepost.se så återkommer vi med vem hos oss som hjälper dig vidare.