Fördjupat samarbete med Johan Groth

posted in: Nyheter 0

Från och med hösten inleder vi ett närmare samarbete med Johan Groth. Tillsammans med Johan kommer vi kunna hjälpa fler ideella organisationer med mötesledning av större årsmöten så väl digitala som fysiska men Johan kommer också med gedigen erfarenhet av uppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor. Johan är en rutinerad styrelseordförande, chef, ledare, projektledare och strategisk rådgivare.

“Den ideella sektorn står inför idag inför många utmaningar som ställer krav på organisations- och verksamhetsutveckling, ett strategiskt styrelsearbete och ett tydligare fokus, bland annat vad gäller rollen som arbetsgivare. För att kunna erbjuda fler tjänster, en bredare kompens (bland annat inom HR-området) och en ökad leveransförmåga till våra kunder inom den ideella sektorn kommer Groth & Groth AB att fördjupa samarbetet med Styrelsepost (Koncentria AB).” taget från www.gogab.se.

Under 2020 har vi och Johan Groth  tillsammans genomfört ett tjugotal digitala årsmöten och ett öppet seminarium kring frågan ideella föreningar som arbetsgivare. Nu fördjupas detta samarbete.

För mer information kontakta Anna eller Johan.