Hur formulerar vi valberedningens förslag?

posted in: Nyheter 0

Nu börjar årsmöteshandlingarna för hösten komma upp på hemsidor och skickas ut till medlemmar och vi följer dessa med spänning. Till skillnad från många andra som läser så är inte själva kandidaterna det intressanta för oss utan formen för hur valberedningen lyfter kandidaterna såväl i text som i form.

Kompetensmodell, ”Ordning och bereda”, Idealistas förlag 2017 illustration av Hedda Tingskog

Många valberedningar skriver om kompetens men få förklarar vad de menar. Kompetens som begrepp används ofta för att beskriva någons erfarenheter (jobb kandidaten haft, och/eller förtroendeuppdrag), kunskap (en kurs kandidaten gått och/eller en examen hen har) samt vad kandidaten skulle kunna tillföra och varför kandidaten kandiderar – vilja. I vår modell lägger vi till förtroende som en del av kompetens. På vilket sätt är kandidaten förankrad i organisationen sedan tidigare eller i liknande organisationer som kan tillföra just den här organisationen ett viktigt perspektiv utifrån. Det senare är mer en känsla som valberedningen måste bygga upp hos medlemmarna – vilket förtroende får de för kandidaten när de läser presentationstexten eller ser videon.

Ofta ser vi en uppradning av erfarenheter och kanske en och annan kunskap kandidaterna har. Ofta är ett styrelseuppdrag helt ideellt och då kan vilja vara helt avgörande för hur kandidaten kommer leverera i styrelserummet. Kandidaterna måste vilja vara där och vilja bidra.

Det blir mer och mer populärt och accepterat att ta med kandidater som helt eller delvis saknar erfarenhet från organisationen som är i fokus då blir det extra viktigt för valberedningen att bygga upp dennes förtroende innan årsmötet – om förslaget ska gå igenom. Vi vet att det finns olika sätt att se på om valberedningens förslag ska “vinna” och huruvida det är valberedningens uppdrag – att slåss för sitt förslag – men det är ett helt annat inlägg.

Har du exempel på där valberedningen verkligen lyckats presentera sitt förslag på ett bra sätt? Hör gärna av dig till oss!

 

Anna Bergkvist, medförfattare till “Ordning och bereda” och grundare av Styrelsepost.se