Beatrice Högå

Konsult

Beatrice är född och uppvuxen utanför Karlstad och har en magisterexamen inom statsvetenskap samt projektledning. Hon var under studietiden aktiv inom tjejjoursrörelsen och var studentpolitiskt aktiv på heltid som vice ordförande och ordförande för Karlstad Studentkår samt som ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Idag är hon ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse och arbetar som verksamhetschef för den idéburna organisationen Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

E-post: beatrice@styrelsepost.se