Josefine Qvarfordt

Konsult

Josefine har erfarenhet av ett mångårigt engagemang i studentrörelsen och fackföreningsrörelsen. Hon har verkat som både anställd och förtroendevald i flertalet organisationer inom ideell sektor. Josefine är utbildad personalvetare och specialiserade sig under utbildningen på vuxnas lärande i arbetslivet. Idag jobbar hon som förbundssekreterare på Vårdförbundet och sitter i styrelsen för en nationell organisation som jobbar för integration.

E-post: josefine@styrelsepost.se