Mikaela Wikström

Mikaela började engagera sig i barnrättsfrågor under högstadiet och har sedan dess haft flera olika roller som förtroendevald och anställd inom flera olika ideella organisationer. Hon har erfarenhet som ordförande och ledamot i styrelser på nationell och lokal nivå samt som chef, organisationsutvecklare, utbildningsansvarig och projektledare i föreningar som Rädda Barnen i Nacka, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Gröna studenter, Miljöpartiet och Sveriges 4H. Engagemanget för mänskliga rättigheter har löpt som en röd tråd och hon drivs av att se människor, grupper och organisationer utvecklas.

Mikaela är personalvetare och arbetar för närvarande som verksamhetschef för Bromma KFUM. Hon är även frivillig krisstödjare och insatsledare i Svenska Röda Korset med erfarenhet från flera skarpa insatser.

Mikaela processleder och håller utbildningar kopplat till ledarskap, styrelsearbete, stress och hållbart engagemang, krisstöd och krisledning samt HR/personalfrågor.

E-post: mikaela@styrelsepost.se