Under hösten 2017 kommer Anna Bergkvist, ägare och grundare av Styrelsepost tillsammans med Josefine Qvarfordt, konsult på Styrelsepost, släppa boken ”Ordning och bereda” på Idealistas förlag
 
Varje valberedning måste förhålla sig till makt. Här presenteras två modeller för den kompetensbaserade valberedningen för att garantera en god förankring inom organisationen och ett effektivt kommunikationsarbete utom den. Följ med genom valberedningens alla steg – i skapandet av en transparent process som resulterar i ett välförankrat och genomtänkt förslag baserat på just er organisations utmaningar.
 
Under hösten kommer Anna också hålla en öppen utbildning tillsammans med Idealistas förlag om valberedningens roll och uppdrag. Läs mer om den här
 
Har du frågor om boken kontakta oss på anna@styrelsepost.se.
 
Lansering av boken sker den 12/10, mer om eventet finns här.
Är du nyfiken på Idealistas övriga böcker, besök deras webbplats.