Under hösten 2017 släppte Anna Bergkvist, ägare och grundare av Styrelsepost tillsammans med Josefine Qvarfordt, konsult på Styrelsepost, boken ”Ordning och bereda” på Idealistas förlag.
Varje valberedning måste förhålla sig till makt. Här presenteras två modeller för den kompetensbaserade valberedningen för att garantera en god förankring inom organisationen och ett effektivt kommunikationsarbete utom den. Följ med genom valberedningens alla steg – i skapandet av en transparent process som resulterar i ett välförankrat och genomtänkt förslag baserat på just er organisations utmaningar.
 
Har du frågor om boken kontakta oss på anna@styrelsepost.se.
 
Lansering av boken skedde den 12/10 2017, läs mer om evenemanget här.
Är du nyfiken på Idealistas övriga böcker, besök deras webbplats.