På den här sidan kommer vi samla goda exempel från organisationer samt mallar och checklistor som du som engagerad i en förening kan ha nytta av.

Dela med dig av dina tips!

Om du själv vill dela med dig av något som din organisation tagit fram så maila anna@styrelsepost.se så sprider vi gärna det vi tror andra kan ha nytta av.

Exempel på arbetsordningar eller styrdokument för valberedningar

Sveroks - Dirketiv för valberedningen

Ax - Kulturorganisationer i samverkan - Valberedningens direktiv

LSU - Valberedningens arbetsordning

Andra dokument