Erika Darljung

Konsult Erika är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en ekonomexamen med inriktning redovisning. Erika har ett långt engagemang inom civilsamhället från unga år i fotbollsföreningen, Friluftsfrämjandet och Unga Hörselskadade till att som student vara viceordförande för sin kår … Read More

Mikaela Wikström

Mikaela började engagera sig i barnrättsfrågor under högstadiet och har sedan dess haft flera olika roller som förtroendevald och anställd inom flera olika ideella organisationer. Hon har erfarenhet som ordförande och ledamot i styrelser på nationell och lokal nivå samt … Read More

Anna Bergkvist

Konsult Anna började sitt ideella engagemang i elevkåren på gymnasiet. Hon har suttit i styrelsen för Sveriges Elevkårer, Sustainergies och Saco studentråd och varit ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O). Hon har varit revisor för såväl ideella som ekonomiska föreningar … Read More

Lotta Wiklund Hedin

Konsult Lotta har en bakgrund som chef för Stockholmsverksamheten på Sveriges Elevkårer, viceordförande för Stockholms universitets studentkår och Saco studentråd. Lotta är engagerad i jämställdhetsfrågor och tidigare viceordförande för Maktsalongen. Hon har en bred kompetens i att stötta lokalföreningar genom … Read More

Josefine Qvarfordt

Konsult Josefine har erfarenhet av ett mångårigt engagemang i studentrörelsen och fackföreningsrörelsen. Hon har verkat som både anställd och förtroendevald i flertalet organisationer inom ideell sektor. Josefine är utbildad personalvetare och specialiserade sig under utbildningen på vuxnas lärande i arbetslivet. Idag … Read More

Beatrice Högå

Konsult Beatrice är född och uppvuxen utanför Karlstad och har en magisterexamen inom statsvetenskap samt projektledning. Hon var under studietiden aktiv inom tjejjoursrörelsen och var studentpolitiskt aktiv på heltid som vice ordförande och ordförande för Karlstad Studentkår samt som ordförande … Read More

Marcus Pallvid

Konsult Marcus har flera års erfarenhet som koncept- och affärsutvecklare för flertalet organisationer och företag. Genom att ha deltagit i en rad utvecklingsresor i såväl egna initiativ och som konsult har han goda kunskaper i hur man kan ta till … Read More

Linda Wallberg

Konsult Linda är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en dubbel examen i mänskliga rättigheter/fred och konflikt samt ekonomi. Linda har ett långt engagemang inom civilsamhället både som förtroendevald, ideellt engagerad i olika styrelser och som anställd. För närvarande … Read More

Tjarls Metzmaa

Konsult Från Hallstahammar kommer Tjarls som började sin yrkesmässiga bana med näringslivsutveckling innan han blev förälskad i Civilsamhället. Han har främst varit engagerad inom ungdomsrörelsen och olika kulturella sammanhang. (Fullständig lista finns på http://bit.ly/erfarenhet ) Arbetar idag som verksamhetschef för … Read More