Marcus Pallvid

Konsult

Marcus har flera års erfarenhet som koncept- och affärsutvecklare för flertalet organisationer och företag. Genom att ha deltagit i en rad utvecklingsresor i såväl egna initiativ och som konsult har han goda kunskaper i hur man kan ta till vara på resurser och utveckla kommunikativa koncept.
Marcus stöttar gärna i processer, håller inspirerande föreläsningar om engagemang och konceptutveckling. Han finns också tillgänglig för uppdrag när det kommer till praktiskt framtagning av grafiska produktioner och profilmaterial.

E-post: marcus@styrelsepost.se