Styrelse

Styrelsen ansvarar för organisationens ledning mellan årsmötena. Det är ett viktigt uppdrag och alla styrelser kan behöva coachning och kompetensutveckling.

Läs mer om våra tjänster för styrelser här.


Valberedning

Valberedningen har ett av organisationens viktigaste uppdrag: att analysera organisationens behov och föreslå en styrelse som kan hantera dem.

Läs mer om våra tjänster för valberedningar här.


Skräddarsydda uppdrag

Det finns många områden där föreningar kan behöva extern hjälp, vi kan ofta bidra med skräddarsydda utbildningar för er kickoff, er utbildningshelg för lokalföreningar eller i ert styrelserum.

Läs mer om våra skräddarsyddatjänster här.


Moderator

Ska ni arrangera en konferens, seminarium eller panelsamtal? Med en extern moderator kan ni som arrangörer fokusera på innehåll och lämna över till en van moderator att leda dagen.

Läs mer om möjligheten att ta in oss som moderator här.

Ordförande

Som ordförande har du ett stort ansvar på dina axlar. Ibland kan det vara skönt att bolla med någon utanför organisationen.

Läs mer om våra tjänster för dig som ordförande här.


Årsmöte

Det är många bollar som ska hållas i när ett årsmöte ska planeras och genomföras, vi kan stötta er i de processerna.

Läs mer om våra tjänster för årsmöten här.


Öppna utbildningar

Vi håller ett flertal utbildningar i samarbete med andra organisationer. Nedan listar vi några av kommande arrangemang som du har möjligheten att närvara på. Listan uppdateras löpande.

Läs mer om våra öppna föreläsningar.