Moderator

Ska ni arrangera en konferens, seminarium eller panelsamtal? Med en extern moderator kan ni som arrangörer fokusera på innehåll och lämna över till en van moderator att leda dagen. Moderatorns roll är att hålla ihop arrangemanget och lotsa åhörarna genom programmet, hela tiden med arrangörens syfte och mål med dagen i fokus.

I uppdraget ligger dialog med uppdragsgivaren om syfte och mål med arrangemanget, kontakt med föreläsare/paneldeltagare, research samt att hålla den röda tråden genom hela arrangemanget.

Vi kan moderera större eller mindre konferenser samt leda panelsamtal.

Kontakta oss här för att boka oss.

Referenser

Beatrice Högå har vid flera tillfället modererat våra konferenser och panelsamtal. Beatrice är alltid påläst i ämnet, gör ett grundligt förarbete, och är väl förberedd inför panelsamtalen och kommer med skarpa frågor och kommentarer. Viktigast av allt, Beatrice visar stort engagemang. Vi anlitar gärna Beatrice igen.

Brottsofferjouren Värmland