Du är värmt välkommen att höra av dig till oss vid frågor eller bokningar. Enklast är då att kontakta Anna på kontaktuppgifterna nedan.

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Konsult

Anna är född och uppvuxen i Kristianstad och har inom elevrörelsen en bakgrund som anställd, styrelsemedlem och revisor för Sveriges Elevkårer. Utöver detta har Anna under två år varit ordförande på heltid för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.). Hon har dessutom suttit i styrelsen och varit revisor för ytterligare ett antal organisationer. Idag driver Anna dels Styrelsepost men jobbar också som HR-generalist på ett fackförbund.

Telefon: 0702 – 84 84 12
E-post: anna@styrelsepost.se

Lotta Wiklund Hedin

Lotta Wiklund Hedin

Konsult

Lotta är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en bakgrund i både elevrörelsen, studentrörelsen, politiska organisationer och inom fackförbundsrörelsen som både ledare och ledamot.

E-post: lotta@styrelsepost.se

 

 

 

 

 

Josefine Qvarfordt

Josefine Qvarfordt

Konsult

Josefine är född och uppvuxen i Luleå och tog sig till Stockholm för att studera en personalvetenskaplig utbildning med fokus på lärande i arbetslivet. Under studietiden var hon engagerad i flertalet föreningar såsom kårföreningar, en fredsförening och studentsektionen i fackförbundet Jusek. Josefine sitter idag i Juseks förbundsstyrelse och är sammankallande för Saco studentråds valberedning. Idag tar Josefine uppdrag för styrelsepost och jobbar även med studentverksamhet på ett fackförbund.

E-post: josefine@styrelsepost.se

Beatrice Högå

Beatrice Högå

Konsult

Beatrice är född och uppvuxen utanför Karlstad och har en magisterexamen inom statsvetenskap samt projektledning. Hon var under studietiden aktiv inom tjejjoursrörelsen och var studentpolitiskt aktiv på heltid som vice ordförande och ordförande för Karlstad Studentkår samt som ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Idag är hon ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse och arbetar som verksamhetschef för den idéburna organisationen Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

E-post: beatrice@styrelsepost.se

Marcus Pallvid

Marcus Pallvid

Konsult

Marcus har flera års erfarenhet som koncept- och affärsutvecklare för flertalet organisationer och företag. Genom att ha deltagit i en rad utvecklingsresor i såväl egna initiativ och som konsult har han goda kunskaper i hur man kan ta till vara på resurser och utveckla kommunikativa koncept.
Marcus stöttar gärna i processer, håller inspirerande föreläsningar om engagemang och konceptutveckling. Han finns också tillgänglig för uppdrag när det kommer till praktiskt framtagning av grafiska produktioner och profilmaterial.

E-post: marcus@styrelsepost.se

Linda Wallberg

Linda Wallberg

Konsult

Linda är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en dubbel examen i mänskliga rättigheter/fred och konflikt samt ekonomi. Linda har ett långt engagemang inom civilsamhället både som förtroendevald, ideellt engagerad i olika styrelser och som anställd. För närvarande har Linda sitt främsta engagemang inom Scouterna i rollen som International Commissioner och som utbildare i Värdebaserat ledarskap.

E-post: linda@styrelsepost.se

Tjarls Metzmaa

Tjarls Metzmaa

Konsult

Från Hallstahammar kommer Tjarls som började sin yrkesmässiga bana med näringslivsutveckling innan han blev förälskad i Civilsamhället. Han har främst varit engagerad inom ungdomsrörelsen och olika kulturella sammanhang. Av de totalt 25 förtroendeuppdrag han haft är det som kittlar lite extra den tre år långa period som han var heltidsarvoderad förbundssekreterare för Sverok. På fritiden driver han Civilsamhällespodden med syfte att sprida kunskap inom den ideella sektorn.

E-post: tjarls@styrelsepost.se