Du är värmt välkommen att höra av dig till oss vid frågor eller bokningar. Enklast är då att kontakta Anna på kontaktuppgifterna nedan.

Erika Darljung

Erika Darljung

Konsult

Erika är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en ekonomexamen med inriktning redovisning. Erika har ett långt engagemang inom civilsamhället från unga år i fotbollsföreningen, Friluftsfrämjandet och Unga Hörselskadade till att som student vara viceordförande för sin kår och sedan ledamot i Sveriges förenade studentkårer, SFS. På sitt jobb på Högskolan Väst var hon också ledamot i Saco-föreningen.

För närvarande har Erika sitt främsta engagemang inom sin samfällighetsförening där hon bor och genom sitt arbete som ekonomiansvarig för Göta Studentkår.

E-post: erika@styrelsepost.se

Mikaela Wikström

Mikaela Wikström

Mikaela började engagera sig i barnrättsfrågor under högstadiet och har sedan dess haft flera olika roller som förtroendevald och anställd inom flera olika ideella organisationer. Hon har erfarenhet som ordförande och ledamot i styrelser på nationell och lokal nivå samt som chef, organisationsutvecklare, utbildningsansvarig och projektledare i föreningar som Rädda Barnen i Nacka, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Gröna studenter, Miljöpartiet och Sveriges 4H. Engagemanget för mänskliga rättigheter har löpt som en röd tråd och hon drivs av att se människor, grupper och organisationer utvecklas.

Mikaela är personalvetare och arbetar för närvarande som verksamhetschef för Bromma KFUM. Hon är även frivillig krisstödjare och insatsledare i Svenska Röda Korset med erfarenhet från flera skarpa insatser.

Mikaela processleder och håller utbildningar kopplat till ledarskap, styrelsearbete, stress och hållbart engagemang, krisstöd och krisledning samt HR/personalfrågor.

E-post: mikaela@styrelsepost.se

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Konsult

Anna började sitt ideella engagemang i elevkåren på gymnasiet. Hon har suttit i styrelsen för Sveriges Elevkårer, Sustainergies och Saco studentråd och varit ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O). Hon har varit revisor för såväl ideella som ekonomiska föreningar av olika storlekar.

Anna håller såväl styrelse- som valberedningsutbildningar och är ordförande på små och större årsmöten och kongresser. Anna är personalvetare och har en bred erfarenhet av olika HR-roller och finns också tillgänglig för löpande eller mer projektbaserat HR-stöd. Från hösten 2019 kommer Styrelsepost och systerverksamheten Styrelsehjälpen.se vara Annas fokus.

Telefon: 0702 – 84 84 12
E-post: anna@styrelsepost.se

Lotta Wiklund Hedin

Lotta Wiklund Hedin

Konsult

Lotta har en bakgrund som chef för Stockholmsverksamheten på Sveriges Elevkårer, viceordförande för Stockholms universitets studentkår och Saco studentråd. Lotta är engagerad i jämställdhetsfrågor och tidigare viceordförande för Maktsalongen. Hon har en bred kompetens i att stötta lokalföreningar genom sina roller inom fackföreningsrörelsen och inom politiken.

Idag arbetar Lotta för Socialdemokraterna som organisationsombudsman och håller utbildningar för styrelser och tar uppdrag kopplade till större årsmöten inom ramen för Styrelsepost.

E-post: lotta@styrelsepost.se

 

 

 

 

 

Josefine Qvarfordt

Josefine Qvarfordt

Konsult

Josefine har erfarenhet av ett mångårigt engagemang i studentrörelsen och fackföreningsrörelsen. Hon har verkat som både anställd och förtroendevald i flertalet organisationer inom ideell sektor. Josefine är utbildad personalvetare och specialiserade sig under utbildningen på vuxnas lärande i arbetslivet. Idag jobbar hon som förbundssekreterare på Vårdförbundet och sitter i styrelsen för en nationell organisation som jobbar för integration.

E-post: josefine@styrelsepost.se

Beatrice Högå

Beatrice Högå

Konsult

Beatrice är född och uppvuxen utanför Karlstad och har en magisterexamen inom statsvetenskap samt projektledning. Hon var under studietiden aktiv inom tjejjoursrörelsen och var studentpolitiskt aktiv på heltid som vice ordförande och ordförande för Karlstad Studentkår samt som ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Idag är hon ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse och arbetar som verksamhetschef för den idéburna organisationen Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

E-post: beatrice@styrelsepost.se

Marcus Pallvid

Marcus Pallvid

Konsult

Marcus har flera års erfarenhet som koncept- och affärsutvecklare för flertalet organisationer och företag. Genom att ha deltagit i en rad utvecklingsresor i såväl egna initiativ och som konsult har han goda kunskaper i hur man kan ta till vara på resurser och utveckla kommunikativa koncept.
Marcus stöttar gärna i processer, håller inspirerande föreläsningar om engagemang och konceptutveckling. Han finns också tillgänglig för uppdrag när det kommer till praktiskt framtagning av grafiska produktioner och profilmaterial.

E-post: marcus@styrelsepost.se

Linda Wallberg

Linda Wallberg

Konsult

Linda är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en dubbel examen i mänskliga rättigheter/fred och konflikt samt ekonomi. Linda har ett långt engagemang inom civilsamhället både som förtroendevald, ideellt engagerad i olika styrelser och som anställd. För närvarande har Linda sitt främsta engagemang inom Scouterna i rollen som International Commissioner och som utbildare i Värdebaserat ledarskap.

E-post: linda@styrelsepost.se

Tjarls Metzmaa

Tjarls Metzmaa

Konsult

Från Hallstahammar kommer Tjarls som började sin yrkesmässiga bana med näringslivsutveckling innan han blev förälskad i Civilsamhället. Han har främst varit engagerad inom ungdomsrörelsen och olika kulturella sammanhang. (Fullständig lista finns på http://bit.ly/erfarenhet ) Arbetar idag som verksamhetschef för Sveriges Blåbandsungdom och på fritiden driver han Civilsamhällespodden med syfte att sprida kunskap inom den ideella sektorn.

E-post: tjarls@styrelsepost.se