Nyheter

Vi blir fler för att möta efterfrågan

|

Den digitala utvecklingen i föreningslivet har exploderat under 2020 och vi blir fler för att kunna möta den stora efterfrågan som finns på framförallt digitala årsmöten och utbildningar. Caroline Sten började sin civilsamhällesresa... Read More

Fördjupat samarbete med Johan Groth

|

Från och med hösten inleder vi ett närmare samarbete med Johan Groth. Tillsammans med Johan kommer vi kunna hjälpa fler ideella organisationer med mötesledning av större årsmöten så väl digitala som fysiska men... Read More