Erika Darljung

Konsult

Erika är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en ekonomexamen med inriktning redovisning. Erika har ett långt engagemang inom civilsamhället från unga år i fotbollsföreningen, Friluftsfrämjandet och Unga Hörselskadade till att som student vara viceordförande för sin kår och sedan ledamot i Sveriges förenade studentkårer, SFS. På sitt jobb på Högskolan Väst var hon också ledamot i Saco-föreningen.

För närvarande har Erika sitt främsta engagemang inom sin samfällighetsförening där hon bor och genom sitt arbete som ekonomiansvarig för Göta Studentkår.

E-post: erika@styrelsepost.se