Linda Wallberg

Konsult

Linda är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en dubbel examen i mänskliga rättigheter/fred och konflikt samt ekonomi. Linda har ett långt engagemang inom civilsamhället både som förtroendevald, ideellt engagerad i olika styrelser och som anställd. För närvarande har Linda sitt främsta engagemang inom Scouterna i rollen som International Commissioner och som utbildare i Värdebaserat ledarskap.

E-post: linda@styrelsepost.se