Årsmöte

Årsmötet är varje organisations stora demokratifest och på många sätt den enskilt viktigaste händelsen. Vi är en helhetslösning för alla årsmöten oavsett storlek och kan stötta er i hela planerings- och genomförandeprocessen. 

Nedan kan du läsa om de vanligaste uppdragen vi utför.

Vi kan agera som

 • Mötesordförande
 • Mötessekreterare
 • Samtals/utskottsledare.
 • Mötestekniker för digitalt mötesverktyg
 • Projektledare för hela eller delar av mötet/eventet

Stöd kring val av digitala mötesverktyg

Det finns en uppsjö av system för att genomföra årsmöte digitalt eller fysiskt. VoteIT, Suffra, PerCap, Easyvote, Easymeet osv. Vad är det som skiljer de olika systemen åt och vilket är bäst för er? Vi har jobbat med alla som finns på marknaden och kan hjälpa er att urskilja vilket som passar era behov bäst!

Vi är proffs på det fysiska mötet såväl som det digitala och är vana att hantera digitala verktyg som stöd under ett fysiskt möte eller istället för ett fysiskt årsmöte. Vi är professionella användare av VoteIT och Suffra* men hanterar de flesta verktyg (såsom Easymeet, tecVic, e-sessions med flera).

Vi är lika vana att hjälpa ideella föreningar som bostadsrättsföreningar med sina årsmöten.

*Suffra kan du köpa direkt via oss.

Planeringshjälp, utveckling, rådgivning och genomförande av:

 • Digitalt årsmöte
 • Fysiskt årsmöte
 • Asynkront årsmöte
 • Eventet runt beslutandet

Styrelsestöd fokuserat på årsmötet

 • Formulering av verksamhetsplan och propositioner
 • Stöd i förankring av era förslag och svar på motioner

Smakprov på oss som mötesordförande

Här kan du se Psykologförbundets kongress som Anna Bergkvist och Freddy Grip ledde helt på distans i maj 2020.

Här kan du se Sacos kongress som bland annat Anna Bergkvist ledde i november 2017 samt Saco kongress 2021 med samma mötespresidie.

Här kan du se Centerkvinnornas förbundsstämma som skedde helt digitalt hösten 2020. Johan Groth och Anna Bergkvist ansvarade för VoteIT och ledde omröstningarna och stod för utbildningsinsatserna inför stämman. 

Vi finns här för er

Hör av dig till oss så ser vi på vilket sätt vi kan samarbeta framöver.