Föreläsningar

Vi håller regelbundet olika typer av föreläsningar och har också möjligheten att skapa något utifrån er. Här listas våra konsulters föreläsningar som är redo att bokas när som!

Hållbart engagemang – Mikaela Wikström eller Tjarls Metzmaa

Konsten att engagera – Tjarls Metzmaa

Arbetsgivare i ideella organisationer – Johan Groth

Utöver de färdiga föreläsningar som finns arbetar vi gärna fram ett upplägg särskilt för er. 

Hållbart engagemang

Det är viktigt att i styrelsen eller bland andra ideella hitta balansen i livet där det ideella eller arvoderade uppdraget inte tar över. Föreläsningen går igenom praktiska verktyg för att säkerställa balans men också exempel för att veta vilka varningsflaggor ni ska ha uppsikt efter. Föreläsningen är en bra startpunkt för att inleda ett arbete där ni fortsätter rädda världen med omsorg för varandra!

Arbetsgivare i ideella organisationer

Många i ideella organisationer är arbetsgivare med arbetsgivaransvar för första gången. Vad innebär egentligen ansvaret och vad måste en styrelse med det ansvaret göra? Föreläsningen tar upp så väl lagkrav som hur styrelsen kan arbeta för att göra den anställda personalen så effektiv som möjligt. Bli en bättre arbetsgivare idag!

Konsten att engagera

“Ingen vill sitta i styrelsen”, “Det är bara jag som får göra allt för ingen annan ställer upp” eller “Alla är så individualistiska, det finns inga som vill engagera sig”. Är detta något som du ofta hör eller kanske säger så är ditt sammanhang i behov av en inspirationsinjektion kring att engagera fler. Sverige är otroligt engagerat och i denna föreläsning får du veta mer om hur du kan få fler engagerade och hur deras engagemang kan bli mer långsiktigt. 

Näthatets anatomi och strukturer

Många ideellt engagerade får idag räkna med hot och hat som en del av sin vardag. Det är förkastligt. Samtidigt som vi inte kan acceptera det måste vi förhålla oss till det och det bästa sättet att bemöta det är att först lära känna det. Föreläsningen ger dig ett ramverk av förståelse som sedan kan användas för att bekämpa och bemöta.

Vi finns här för er

Hör av dig till oss så ser vi på vilket sätt vi kan samarbeta framöver.