Samuel Somo

Samuel fick sitt första förtroendeuppdrag som 13-åring i en liten nystartad förening söder om Jönköping. Det var ett tidigt engagemang inom nykterhetsrörelsen som ledde till en bred flora av kompetenser inom såväl folkbildningsarbete, ledarskap, politik och ungas organisering.

Genom åren har han arbetat med organisationsutveckling, engagemangsdrivande kommunikation, förändringsarbete och påverkansarbete på olika nivåer. Sedan fyra år tillbaka är Samuel Generalsekreterare för Ungdomens Nykterhetsförbund. Nyligen valdes han in som ledamot branschkommittén för ideella och idéburna organisationer inom Arbetsgivaralliansen.

Samuel hjälper er gärna med:

  • Processledning och stöd i utvecklingsfrågor
  • Leda årsmöten, fysisk och digitalt
  • Personal- och HR-frågor
  • Ledningsstöd, mentorskap och coaching

Kraften i det ideella kan rubba berg och förändra samhällen.

Samuel Samo

Kontakta mig direkt

Hör av dig till oss så ser vi på vilket sätt vi kan samarbeta framöver.

Telefon