Styrelse

Styrelsen ansvarar för att leda organisationens verksamhet mellan årsmötena. Det är ett viktigt uppdrag och vi har erfarenhet av styrelsearbete på olika nivåer: från lokalt engagemang till nationella paraplyorganisationer. Vi kan hjälpa er ta nästa steg som styrelse och erbjuder bland annat:

Styrelseutbildningar allt från en grundutbildning på några timmar till temastyrda utbildningar så som hållbart engagemang, styrelsens arbetsgivaransvar, hur skapar vi bättre möten med flera.

Ledarskapsutbildning av olika slag

Mentorskap för enskilda individer i styrelsen

Workshops i samband med utvärdering, verksamhetsplanering, strategidagar med mera.

Vi kan hålla allt från en grundläggande styrelseutbildning i början av ert år för att skapa en samsyn på ert uppdrag till att komma in mitt i verksamhetsåret och hjälpa er utvärdera hur långt ni kommit med era mål. Vi sätter gemensamt mål med utbildningen och skräddarsyr innehållet utifrån era önskemål.

 

Styrelseutbildning

Oavsett om det är en grundläggande utbildning i vad styrelsearbete innebär eller något mer specialinriktat och avancerat så kan vi hjälpa er!

Mentorskap

Är det någon i styrelsen som behöver extra stöttning i sin roll? Kanske vill kassören utvecklas inom mer avancerad ekonomistyrning, eller den föreningsansvariga vill ha ett bollplank för att hantera kniviga föreningsutvecklingsfrågor? Oavsett roll, oavsett omfattning så kan vi finnas där som ett stöd. Vi matchar konsult efter erfarenhetsbehov!

 

Ledarskapsutbildning

Varje styrelse behöver vara stark i sitt ledarskap och sin inre kompass. Vi kan hjälpa styrelsen i sin helhet eller enskilda individer att utvecklas i sin ledarförmåga. 

Workshops

Om ni står inför något knepigt kan vi hjälpa er att ta er framåt. Behöver ni göra en genomlysning för att se om kansliet arbetar effektivt? Behöver ni upphandla ett nytt medlemsregister? Behöver ni göra årsmötet mer engagerande? Vi hjälper er att komma fram till vad ni tycker och skapar de kunskapsunderlag ni behöver för att för att fatta så bra beslut som möjligt.

Vi finns här för er

Hör av dig till oss så ser vi på vilket sätt vi kan samarbeta framöver.