Årsmöte

När man ska planera och genomföra ett årsmöte behöver man hålla många bollar i luften. Vi har erfarenhet att att planera och genomföra såväl små som stora årsmöten och kongresser, med allt vad det innebär: från finansiering och lokaljakt till förankring av propositioner och mötesordförandeskap.

Vi kan stötta er i hela planerings- och genomförandeprocessen och erbjuder bland annat:

  • Mötesordförandeskap och/eller mötessekreterare
  • Stöd kring val av digitalt mötesverktyg för att helt ersätta mötet eller som stöd på själva mötet.
  • Planeringshjälp för såväl mötet som eventet som helhet
  • Formulering av verksamhetsplan och propositioner
  • Stöd i förankring av era förslag och svar på motioner

Vi är proffs på det fysiska mötet såväl som det digitala och vana att hantera digitala verktyg som stöd under ett fysiskt möte eller istället för ett fysiskt årsmöte. Vi är professionella användare av VoteIT och Suffra* men hanterar de flesta verktyg (såsom Easymeet, tecVic, e-sessions med flera).

Kontakta oss här för att boka oss.

*Suffra kan du köpa direkt via oss.

Smakprov på oss som mötesordförande

Här kan du se Psykologförbundets kongress som Anna Bergkvist och Freddy Grip ledde helt på distans i maj 2020.

Här kan du se Sacos kongress som bland annat Anna Bergkvist ledde live i november 2017.

Här kan du se Centerkvinnornas förbundsstämma som skedde helt digitalt hösten 2020. Johan Groth och Anna Bergkvist ansvarade för VoteIT och ledde omröstningarna och stod för utbildningsinsatserna inför stämman.

Referenser

“Vilka stjärnor! Med trygghet, värme och professionalism guidade Anna och Johan oss genom vårt digitala förbundsmöte. Vi var imponerade över tonaliteten hur de guidade ombuden genom omröstningarna på ett lysande sätt. ”

Sara Andersson
Teaterförbundet för scen och film

Vi anlitade Pernilla som mötesordförande på kongressen och vi är otroligt nöjda med hennes insats. Inledningsvis hade hon en kongresskola med ombuden som gjorde att alla var på samma bana och hade de bästa förutsättningarna för att vara med och påverka. Under kongressen var hon lugn, tydlig och saklig och det var enkelt för ombuden att förstå mötesformalia. Jag rekommenderar Styrelseposts tjänster till alla som funderar på hur ett årsmöte går till och behöver en professionell person som guidar er genom det.

Josefine Jerlström
Naturvetarna student

Ett årsmöte är en ganska komplicerad process och det är av stor vikt att det blir rätt från början samt att det flyter på bra under processen. När det började dra ihop sig till årsmöte för Juseks studerandesektion valde vi därför att anlita Anna och Pernilla från Styrelsepost för att själva kunna fokusera helt på innehållet och överlåta formalia till proffs. Styrelsepost lyckades på ett mycket pedagogiskt och professionellt sätt styra årsmötet så att även de som aldrig tidigare varit med vid ett årsmöte hängde med. De höll även i en mycket uppskattad styrelseutbildning för förbundets förtroendevalda nästkommande dag. Jag är mycket nöjd med insatserna och ger Styrelsepost mina varmaste rekommendationer.

Hannes Guggenheimer
Jusek studerandesektion

“Det första beslut vi tog om vår digitala kongress var att be Anna på Styrelsepost om hjälp. Vi hade ett utmärkt samarbete med Anna och Johan där de på sitt proffsiga och lättsamma sätt hjälpte oss att skapa trygghet och lugn i organisationen inför kongressen, för att under kongressdagarna sedan med varsam och alldeles lagom humoristisk hand leda oss genom det demokratiska samtalet. ”

Emelie Hedén Eklund
Fackförbundet ST

“Det märks att Tjarls har ett brinnande intresse för föreningslivet och dess formalia vilket förmedlades från presidiet. Inför årsmötet var han med på planeringsmötena. Under årsmötet ledde han mötet på ett korrekt och tryggt sätt med fokus på ombuden.”

Saga Hedberg
Ung Teaterscen