Valberedning

Valberedningen är ett av organisationens viktigaste uppdrag: att analysera organisationens behov och föreslå förtroendevalda som kan hantera dem. Just intresset för valberedningens roll i organisation var en stor anledning till varför vår verksamhet startade en gång i tiden. Olika typer av upplägg för utbildningsinsatser kan vara:

Valberedningsutbildning för en valberedning i taget – en halv eller en hel dag. Då tar vi er igenom valberedningens uppdrag från att den blir vald till dess att den lämnar över till nästa. Vi möter er där ni är och lägger vikten vid de utmaningar i processen som är störst hos er.

Processledning av en del av valberedningens process när ni kört fast (ex att göra det slutgiltiga förslaget, att ta fram er kravprofil eller hjälpa er komma vidare när ni inte är överens).

Om många i styrelsen avser kandidera om till sitt uppdrag kan vi bistå med en oberoende utvärdering av nuvarande förtroendevalda, genom en enkät eller intervjuer och ge er i valberedningen vår analys av hur styrelsen fungerar.

En nationell utbildning för alla lokala, regionala och nationella valberedare.

Beprövade arbetesätt

Utöver utbildningar och processledning kan vi även agera mentorer löpande.

Vi är öppna för alla typer av upplägg, ta kontakt så hittar vi det bästa för just er organisation. Alla våra utbildningar bygger på modeller och metoder från vår bok “Ordning och bereda – om kompetensbaserad valberedning”.

Digitalt verktyg för ert arbete

Vi samarbetar med Sverok Admin som tillhandahåller Nominator, Sveriges första och enda verktyg anpassat för att stötta valberedningar i sin process. Vi kan hjälpa er sätta upp er sida och stötta er tekniskt under processens gång.

 

Vi finns här för er

Hör av dig till oss så ser vi på vilket sätt vi kan samarbeta framöver.