Skräddarsydda uppdrag

Det finns många områden där föreningar kan behöva extern hjälp, vi kan ofta bidra med skräddarsydda utbildningar för er kickoff, er utbildningshelg för lokalföreningar eller i ert styrelserum. Nedan finns några exempel på skräddarsydda utbildningar vi hållit:

Kontakta oss här för att boka oss.

Referenser

Josefin höll en uppskattad föreläsning om ledarskap och styrelsearbete på vår fackliga grundutbildning. Hon gav oss många värdefulla tankar om allt från upplägg på styrelsemöten och hur man kan effektivisera sitt styrelsearbete till inspiration i vårt framtida arbete. Vi tog med oss många tankar om utmaningar och möjligheter inom vår organisation och ny energi att driva den framåt!

Hanna Nilsson
Sveriges läkarförbund Student