Valberedning

Utbildning och coachning

Valberedningen är ett av organisationens viktigaste uppdrag: att analysera organisationens behov och föreslå förtroendevalda som kan hantera dem. Just intresset för valberedningens roll i organisation var en stor anledning till varför vår verksamhet startade en gång i tiden.

Olika typer av upplägg för utbildningsinsatser kan vara:

  • Vårt vanligaste uppdrag är en valberedningsutbildning för en valberedning i taget – en halv eller en hel dag. Då tar vi er igenom valberedningens uppdrag från att den blir vald till dess att den lämnar över till nästa. Vi möter er där ni är och lägger vikten vid de utmaningar i processen som är störst hos er.
  • Processledning av en del av valberedningens process när ni kört fast (ex att göra det slutgiltiga förslaget, att ta fram er kravprofil eller hjälpa er komma vidare när ni inte är överens).
  • Om många i styrelsen avser kandidera om till sitt uppdrag kan vi bistå med en oberoende utvärdering av sittande förtroendevalda, genom en enkät eller intervjuer och ge er i valberedningen vår analys av hur styrelsen fungerar.
  • En nationell utbildning för alla lokala, regionala och nationella valberedare.
  • Nyligen stöttade vi också lokala valberedare i en riksorganisation på telefon löpande under deras verksamhetsår.

Vi är öppna för alla typer av upplägg, ta kontakt så hittar vi det bästa för just er organisation. Alla våra utbildningar bygger på modeller och metoder från vår bok “Ordning och bereda – om kompetensbaserad valberedning”.

Digitalt verktyg för ert arbete

Vi samarbetar med Sverok Admin som tillhandahåller Nominator, Sveriges första och enda verktyg anpassat för att stötta valberedningar i sin process. Vi kan hjälpa er sätta upp er sida och stötta er tekniskt under processens gång. Läs mer om Nominator på www.nominera.se.

Kontakta oss här för att boka oss.

Referenser

Denna valberedningsutbildning är väldigt givande. Anna har lång erfarenhet av styrelsearbete och förstår värdet av att en valberedning gör ett bra arbete för att styrelsen ska kunna lyckas med sitt. Det tar hon fasta på i utbildningen som är välstrukturerad och praktisk och deltagarna får goda verktyg att använda i sitt kommande arbete. Hon ger tips och trix på hur processen kan förbättras och hon pekar också på vilka svårigheter som kan uppkomma och hur man kan undvika dessa, viket är nyttigt då valberedningsarbetet ibland kan vara en utmaning. Utbildningen är helt enkelt väldigt lärorik då den ger en god förståelse för vad arbetet innebär mer konkret och jag kan varmt rekommendera den till andra!

Ida Hassis
Personalvetarstuderandes, valberedare, Riksförbund, P-Riks

Valberedningens arbete är viktigt, men hastas ofta förbi. Mitt uppdrag i Equmenia är att hjälpa Equmeniaföreningarna att vara förening på bästa sätt. Jag hittade denna utbildning och gick den för att få inspiration till hur Equmenia kan jobba vidare med dessa frågor. Jag brukar själv säga att jag inte är en valberedningsperson och att det är ett uppdrag jag undviker att gå in i, men efter kvällen med Anna kände jag mig inspirerad att själv få jobba med en valberedning.

Anna inspirerar och fångar upp tankar och frågor som finns i gruppen. Framför allt så lyfter hon vikten av valberedningens arbete.

Maria Melin
Föreningsstrateg Equmenia