Valberedning

Valberedningen är ett av organisationens viktigaste uppdrag: att analysera organisationens behov och föreslå förtroendevalda som kan hantera dem. Vi hjälper er med praktiska verktyg och erbjuder bland annat:

  • Grundläggande valberedningsutbildning för en valberedning i taget
  • Processledning av en del av valberedningens process (ex att göra det slutgiltiga förslaget eller att ta fram er kravprofil)
  • Oberoende utvärdering av sittande förtroendevalda genom en enkät och rekommendationer utifrån enkätsvaren
  • Bollplank när ni fastnar i processen

Under hösten håller vi både en öppen valberedningsutbildning via ABF i Stockholm och genom Idealistas förlag, läs mer under öppna föreläsningar.

Kontakta oss här för att boka oss.

Referenser

Denna valberedningsutbildning är väldigt givande. Anna har lång erfarenhet av styrelsearbete och förstår värdet av att en valberedning gör ett bra arbete för att styrelsen ska kunna lyckas med sitt. Det tar hon fasta på i utbildningen som är välstrukturerad och praktisk och deltagarna får goda verktyg att använda i sitt kommande arbete. Hon ger tips och trix på hur processen kan förbättras och hon pekar också på vilka svårigheter som kan uppkomma och hur man kan undvika dessa, viket är nyttigt då valberedningsarbetet ibland kan vara en utmaning. Utbildningen är helt enkelt väldigt lärorik då den ger en god förståelse för vad arbetet innebär mer konkret och jag kan varmt rekommendera den till andra!

Ida Hassis
Personalvetarstuderandes, valberedare, Riksförbund, P-Riks

Valberedningens arbete är viktigt, men hastas ofta förbi. Mitt uppdrag i Equmenia är att hjälpa Equmeniaföreningarna att vara förening på bästa sätt. Jag hittade denna utbildning och gick den för att få inspiration till hur Equmenia kan jobba vidare med dessa frågor. Jag brukar själv säga att jag inte är en valberedningsperson och att det är ett uppdrag jag undviker att gå in i, men efter kvällen med Anna kände jag mig inspirerad att själv få jobba med en valberedning.

Anna inspirerar och fångar upp tankar och frågor som finns i gruppen. Framför allt så lyfter hon vikten av valberedningens arbete.

Maria Melin
Föreningsstrateg Equmenia