Nyheter

Fördjupat samarbete med Johan Groth
| |

Från och med hösten inleder vi ett närmare samarbete med Johan Groth. Tillsammans med Johan kommer vi kunna hjälpa fler ideella organisationer med mötesledning av större årsmöten så väl digitala som fysiska men... Read More

Nominator valberedningens tekniska verktyg
| |

Vi inleder samarbete med Sverok Admin AB som levererar Nominator. Verktyget hjälper valberedningar sprida ordet om valprocessen, hantera processen utan att tappa kandidater & data och kan också vara ett fönster ut mot... Read More